Welkom op de homepage van reünistenvereniging Iungit Iunctos

Hier vindt u relevante informatie over de vereniging en over activiteiten voor oud-leden van Unitas S.R.. Geef uw e-mailadres op via uil@iungitiunctos.nl om post voortaan zoveel mogelijk digitaal te ontvangen.


22e Lustrum

Waarde oud-leden,

Hoewel het leven op dit moment nagenoeg stil staat en Symposion haar deuren heeft gesloten, mogen wij niet vergeten dat we het jaar 2021 in ons vooruitzicht hebben. 2021, het jaar dat Unitas S.R. 110 jaar oud wordt en daarmee haar 22e Lustrum viert. 110 jaar Unitas S.R. houdt in: 110 jaar aan memorabele momenten, 110 jaar aan onvergetelijke borrels en vooral al 110 jaar lang een fantastische vereniging!

Het bereiken van deze mooie leeftijd zal gepast gevierd worden met grootse activiteiten, dit jaar in het thema 'Ondersteboven'. Niet alleen heeft het leven gedurende 2020 Ondersteboven gestaan door het coronavirus, 2021 zal nog meer Ondersteboven staan door het 22e Lustrum van onze mooie vereniging. Een korte blik in de Lustrum agenda mag dan ook niet ontbreken.

Op 15 januari zullen we aftrappen met de officiële opening van het Lustrum in de Domkerk. Daarna is het in mei of juni tijd voor een exclusieve activiteit voor alle leden met een spaarplan. Op maandag 12 juli is het tijd voor de Lustrum zomerweek. 7 dagen lang zullen er onvergetelijke Lustrumactiviteiten georganiseerd worden, waaronder een openingsfeest, een chique dag, een Unitas roeiwedstrijd, een zwembadfeest, een themadag, een vrienden van vroeger dag en afsluitend een jaarclubdag met slotfeest.

Om het Lustrum op mooie wijze af te sluiten, vindt in november de Lustrummaand plaats. Hierin zullen onder andere het lustrumstuk en de reünistendag plaatsvinden en als kers op de taart het buitenlandgala!

Aangezien we in onzekere tijden leven, zijn alle data onder voorbehoud. Wij houden de RIVM maatregelen nauw in de gaten en zorgen voor gepaste alternatieven, mochten de oorspronkelijke activiteiten niet door kunnen gaan door het coronavirus. Wij hopen natuurlijk op het beste en hebben er vertrouwen in dat we een mooi Lustrumjaar ingaan.

Om deze geplande activiteiten op een nog mooiere en grotere wijze aan te pakken, doen wij een oproep aan u, onze gewaardeerde oud-leden. Schenkingen zijn ontzettend welkom! Daarbij kunt u natuurlijk ook als oud-lid met uw bedrijf of instelling op een andere manier iets betekenen voor het aankomende Lustrum. Denk aan het beschikbaar stellen van klusmateriaal zoals verf, het beschikbaar stellen van podiumblokken of geluidsapparatuur of het leveren van beveiligingsmedewerkers. Ziet u of uw bedrijf mogelijkheden voor een bijdrage aan het Lustrum? Neem dan contact op met de Lustrumcommissie via lustrum@usr.nl .

Wij kijken uit naar een onvergetelijk Lustrumjaar en hopen u te zien!

Met feestelijke groet,
Bente Verbruggen
Praeses Lustrumcommissie XXII


Editie 14

Editie 14 van de Reünisten Vivos Voco is nu te downloaden.
Als u hem niet thuis heeft ontvangen, kan dat doordat uw adres niet goed in het oud-ledenbestand staat, er iets is misgegaan met de post of u hem niet wilde ontvangen.


Coronavirus: sluiting Unitas S.R.

In overleg met adviesorganen en andere verenigingen is besloten om Sociëteit Symposion te sluiten tot nader order.

Blijf op de hoogte van de adviezen van het _RIVM_ en de _GGD Utrecht_!


Algemene ledenvergadering - uitgesteld

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Iungit Iunctos op vrijdag ?? ??? om 20u00 in Sociëteit Symposion in de voormalige SB-kamer op de 2e verdieping.

Na de vergadering biedt het bestuur een wijnproeverij aan voor alle Iungit leden!

Agenda:
  1)  Opening vergadering
  2)Notulen ALV 2019
  3)Ingekomen en uitgegane stukken en vertegenwoordigingen
  4)Mededelingen
  5)Jaarverslag 2019
  6)Financiële afrekening 2019 en verslag kascommissie
  7)Verkiezing kascommissie
  8)Reünistenbeleid USR
  9)Activiteiten 2020
  0)Begroting 2020
 11)Stand van zaken USR
 12)W.v.t.t.k.
 13)Rondvraag
 14)Sluiting


Nestorenlunch - uitgesteld

De traditionele Nestorenlunch voor oud-leden vanaf 60 jaar vindt dit jaar plaats op zaterdag ?? ??? in Hotel Mitland.

U kunt zich opgeven voor de Nestorenlunch door overmaking van €27,50 per persoon op
  rekeningnummer:NL76 INGB 0000 1585 08
  ten name van:Reunistenver USR Iungit Iunctos, Utrecht
  onder vermelding van:   "Nestorenlunch" + naam

Met vragen kunt u terecht bij bestuur@iungitiunctos.nl
Als u onze e-mails niet ontvangt, geef dan uw e-mailadres door via uil@iungitiunctos.nl


Machtigen

U kunt eenvoudig een machtiging afgeven voor het innen van de jaarlijkse contributie door dit webformulier in te vullen. Als u het liever niet digitaal doet, dan kan dat met dit formulier.


Interview met... Hans Hellendoorn en Alie Voorink-DonkerLeo Vroman

Iungit Iunctos blikt met een prominente reünisten terug op zijn of haar studententijd.
Hier vindt u de verslagen van de gesprekken.


Club van 100

Bekijk de Club van 100.


Herdenkingsplaquette op USR

Direct na de oorlog hadden verschillende Senaten het voornemen een herdenkingsplaquette te plaatsen. Er was echter geen geld voor. Het herstellen van de totaal vernielde sociëteit en het opnieuw opbouwen van de vereniging hadden prioriteit. Zeventig jaar later is het er nu van gekomen. De plaquette is op vrijdag 29 april 2016 onthuld door de Commissaris van de Koning.

Voor vragen, opmerkingen en ideeën kunt u een e-mail sturen naar herdenkingscommissie@gmail.com


Eeuwboek

Op 20 november 2011 schreef onze voorzitter aan de redactie:
De vormgeving is uitstekend. Er is in ruime mate goed gekozen beeldmateriaal bij een geraffineerde verzameling onderwerpen. De onderwerpen geven een prima totaalbeeld van 100 jaar situaties, gebeurtenissen en ontwikkelingen. De beschrijvingen zijn goed en prettig leesbaar voor ouderen en jongeren. De toon is zelfbewust, maar ingetogen; jullie hebben de valkuil van misplaatste studentikositeit goed gemeden. Kortom: Ik wil jullie complimenteren en bedanken. Het is best jammer dat ik het bovenstaande niet al gisteren kon melden.

Bestel uw eeuwboek online via deze _link_.

Eeuwboek bestellen


Interview met... Leo Vroman

Iungit Iunctos blikt met een prominent reünist terug op zijn of haar studententijd.
Hier vindt u de verslagen van de gesprekken.


100 jaar reünistenvereniging van Unitas S.R.

Op vrijdag 30 november 2012 hebben we het 100-jarig bestaan van de reünistenvereniging van Unitas S.R. gevierd.

De vereniging is voorafgegaan door de vereniging: Oud Studenten Dag (O.S.D.), opgericht op drie en twintig oktober negentienhonderdtwaalf, en na de tweede wereldoorlog voortgezet als reünistenvereniging van U.S.R.; vanaf tien februari negentienhonderd vijf en vijftig wordt de vereniging "Iungit Iunctos" genoemd.

Oud & Nieuw


De foto's van de Intocht en Reunie staan online!

120 Foto's staan op een externe website (Oypo.nl) die op professionele wijze de volledige afhandeling van nabestellingen verzorgt.
Hier kunt u de foto's bekijken en nabestellen.

Hier kunt u 200 foto's downloaden in iets lagere resolutie (vanwege beperkte bandbreedte).
Met grote dank aan Fotocommissie Clique.


Honderd jaar!

Honderd jaar geleden werd er een vereniging..... opgeheven. Opgeheven door toedoen van haar eerste Praeses.  Lees meer ...


Aanbieding van het cadeau aan de vereniging

Eerder dit jaar, in een stampvolle Domkerk, hebben we stilgestaan bij de geschiedenis van onze 100-jarige vereniging, en bij de huidige stand van zaken. Dat doen we vandaag niet. Ik kom nu, in de frisse buitenlucht, meteen ter zake. Ik stel dat we vandaag feestvieren, vanavond zelfs met 1700 mensen, en dat bij ons feest een cadeau aan de jubilaris hoort. Wij reünisten zijn blij dat we vanmiddag zijn binnengehaald door de huidige studenten. Wij wisten dat wij nog steeds trots konden zijn op onze vereniging. Door jeugdige geestdrift aangevlamd hebben wij er samen voor gezorgd dat ik een cadeau mag aanbieden.  Lees meer ...


Agenda

Op de Activiteiten pagina vindt u de planning van alle activiteiten.